Kopiranje baze ili njenih delova

Kopiranje SCIndeksa ili njegovih delova radi preštampavanja ili distribucije na neki drugi način, tj. preuzimanje materijala iz SCIndeksa radi izrade baza užeg opsega ili izmenjenog oblika, odnosno prenosa sadržaja SCIndeksa u institucionalne prezentacije i repozitorijume, kao i stvaranje uslova drugima da preuzmu bazu u bilo kom obimu i obliku (štampanom ili elektronskom) bez saglasnosti nosilaca autorskih prava, strogo je zabranjeno po zakonu.

Sistematsko preuzimanje je dopušteno izdavačima časopisa koji pretplaćuju SCIndeks. Ograničeno je na informacije koje sami obezbeđuju i obavlja se posebnim postupkom, na poseban zahtev.