Napredna pretraga
Napredna pretraga je namenjena korisnicima sa višim zahtevima za formiranje složenijih upita za pretragu.

Forma za naprednu pretragu je dostupna na početnoj stranici SCIndeksa. Da biste prikazali početnu stranicu kliknite link PRETRAGA  na osnovnoj traci za navigaciju. Ako forma za naprednu pretragu nije prikazana, kliknite na link napredna da biste joj pristupili.

graphic


Kako koristiti formu za naprednu pretragu?

1. Unesite jedan ili više termina za pretragu u jedan ili više okvira za unos teksta.

Napomena

SCIndeks forme za pretragu podržavaju upotrebu logičkih (Bulovih) operatora i zagrada. Logički operatori se mogu koristiti za formiranje složenih upita kombinovanjem dva ili više termina unutar istog okvira za unos teksta. Za više informacija o podržanim operatorima pogledajte odeljak Logički operatori.

2. Izaberite polje za pretragu sa padajuće liste pored okvira za unos teksta.

Napomena

Morate popuniti barem jedno od pet raspoloživih okvira za unos teksta. Da biste formirali upit za pretragu koji kombinuje različite vrste informacija, upotrebite dva ili više okvira za tekst istovremeno i pri tome odaberite različite vrste polja za svako od njih.

Kad pretražujete polja autori članaka ili autori referenci, unutar jednog okvira za unos teksta možete da koristite džoker, ali ne i logičke operatore.

3. Kada koristite dva ili više okvira za tekst, povežite ih željenim operatorom birajući ga sa padajuće liste koja se nalazi između popunjenih polja. Na taj način se povezuju termini iznad i ispod odabranog operatora.

Napomena

Za kombinovanje termina unetih u različita polja mogu se koristiti samo operatori AND i AND NOT. Operator OR koristi se isključivo unutar jednog polja.

4. Da biste ograničili pretraživanje na određeni skup časopisa koje ste prethodno odabrali za svoj Moj prostor, potvrdite opciju Ograniči pretragu na Moj prostor.

Napomena

Ova opcija je dostupna samo ako ste registrovani i prijavljeni. Uputstva za registraciju i prijavljivanje možete pronaći u odeljku Registracija i prijavljivanje. Za više informacija o usluzi Moj prostor pogledajte odeljak MojSCIndeks.

3. Kliknite na strelicu u gornjem desnom uglu forme za pretragu graphic ili pritisnite enter na tastaturi da biste prosledili upit za pretragu. Nakon toga se prikazuju rezultati pretraživanja.
Za detaljan opis izgleda stranice sa rezultatima pretrage pogledajte odeljak Stranica sa rezultatima.

Saveti za pretragu 

 • Koristite navodnike!
  Ako tražite određenu frazu, odnosno sintagmu, stavite termine između dvostrukih navodnika. Bez navodnika, dva ili više termina se ne tretiraju kao fraza već se automatski povezuju operatorom AND. To znači da će pronađeni članci sadržavati oba termina, ali ne nužno navedenim redosledom.
 • Kombinujte okvire!
  Ako pretragu hoćete da obavite postavljanjem raznovrsnih zahteva, odnosno kriterijuma (npr. ime autora i ključne reči), upotrebite dva ili više okvira za unos teksta istovremeno. U tom slučaju ćete izdvojiti članke koji ispunjavaju sve postavljene uslove. Termini koji se nalaze u različitim okvirima povezuju se logičkim operatorom AND. Na taj način zapravo sužavate svoj izbor, pa će lista rezultata sadržati manji broj članaka nego onda kada se koristi samo jedan okvir.
 • Koristite logičke operatore (i unutar jednog polja)!
  Logički operatori su podržani i unutar pojedinačnih okvira za tekst. Iskoristite tu mogućnost za formiranje sasvim složenih upita. 
 • Koristite džoker (*)!
  Pretraga po svim poljima podržava upotrebu džokera. To znači da nema potrebe da upisujete ceo termin koji tražite, već je dovoljno da unesete nekoliko prvih slova i dodate zvezdicu (*) kao džoker. Zvezdica zamenjuje jedno ili više slova na kraju reči.
O tome kako izgledaju upiti za naprednu pretragu pogledaje primere u odeljku Primeri pretraga.