Osnovna pretraga
Osnovna pretraga je osmišljena tako da zadovolji zahteve, kako početnika, tako i iskusnih korisnika bibliografskih baza. Forma za osnovnu pretragu nalazi se na početnoj stranici SCIndeksa. Da biste prikazali početnu stranicu kliknite na link PRETRAGA  koji se nalazi u glavnom meniju. Ako link za osnovnu pretragu nije aktivan (boldiran), kliknite na link osnovna da biste ga aktivirali i tako prikazali formu.

graphic


Kako koristiti formu za osnovnu pretragu?

1. Unesite jedan ili više termina za pretragu u jedno ili više polja za unos teksta, u zavisnosti od vrste informacija koju tražite.


Napomena

Ako želite da koristite više termina upotrebite logičke (Bulove) operatore i zagrade. Kombinovanjem dva ili više termina i zagrada unutar istog okvira za unos teksta možete formirati složene upite, čime ostvarujete efikasniju pretragu. Za više informacija o podržanim operatorima pogledajte odeljak Logički operatori.

Da biste obavili pretragu, morate popuniti barem jedno od pet raspoloživih polja za unos teksta (npr. ime autora).

2. Da biste ograničili pretragu na određeni skup časopisa koji ste prethodno odabrali uz pomoć opcije Moj prostor, označite ograniči pretragu na Moj prostor.


Napomena

Ova opcija je dostupna samo ako ste prijavljeni kao registrovani korisnik. Za više informacija o usluzi pogledajte odeljak MojSCIndeks, a o postupku registracije u odeljku Registracija i prijavljivanje.

3. Da biste prosledili upit za pretragu, kliknite na strelicu u gornjem desnom uglu forme za pretragu graphic ili pritisnite enter na tastaturi. Nakon toga se prikazuju rezultati pretrage. Za detaljan opis izgleda stranice s rezultatima pretrage pogledajte odeljak Stranica sa rezultatima.

4. Da biste poništili svoj prethodni upit za pretragu, kliknite na link poništi zahtev u donjem desnom uglu okvira.

Saveti za pretragu
 • Koristite navodnike!
  Ako tražite određenu frazu, odnosno sintagmu, stavite termine pod dvostruke navodnike. Bez navodnika dva ili više termina neće se tretirati kao fraza, već kao nezavisni termini i automatski će se povezati operatorom AND. To znači da će pronađeni članci sadržati sve unete termine, ali ne nužno datim redosledom.
 • Kombinujte okvire!
  Ako pretragu hoćete da obavite postavljanjem raznovrsnih zahteva, odnosno kriterijuma (npr. ime autora i ključne reči), upotrebite dva ili više okvira za unos teksta istovremeno. U tom slučaju ćete izdvojiti članke koji ispunjavaju sve postavljene uslove. Termini koji se nalaze u različitim okvirima povezuju se logičkim operatorom AND. Na taj način zapravo sužavate svoj izbor, pa će lista rezultata sadržati manji broj članaka nego onda kada se koristi samo jedan okvir.
 • Koristite džoker (*)!
  Pretraga po svih pet polja podržava upotrebu džokera. To znači da nema potrebe da upisujete ceo termin koji tražite, već je dovoljno da unesete nekoliko prvih slova i dodate zvezdicu (*) kao džoker. Zvezdica zamenjuje jedno ili više slova na kraju reči.
 • Iskoristite inkrementalnu pretragu!
  Pretraga autora članaka (četvrti okvir) obavalja se inkrementalno. Dok kucate na padajućoj listi se automatski nude imena autora koja sadrže trenutno unetu nisku. Ako se ime autora koga tražite nalazi na listi, odaberite ga i pošaljite upit. Ako ga nema, to znači da ste napravili grešku u unosu ili da autor koga tražite u SCIndeksu ne postoji, ne bar kao autor članka pod traženim imenom.

Napomena

Pretraga autora članaka ne mora se obavljati odabirom imena s popisa. Umesto toga, u okvir jednostavno možete upisati prezime i kliknuti na strelicu graphic ili pritisnuti enter na tastaturi.

Okviri za pretraživanje autorskih imena ne podržavaju upotrebu logičkih operatora, ali podržavaju upotrebu džokera. Ako želite da upotrebite logičke operatore za pretragu autorskih imena, koristite formu za naprednu pretragu.


Za uvid u neke primere osnovne pretrage pogledajte odeljak Primeri pretraga.