Upravljanje rezultatima pretrage
Pretraga velikih ili multidisciplinarnih baza kakav je SCIndeks često rezultira suviše velikim brojem izolovanih članaka, od kojih mnogi ne ispunjavaju očekivanja korisnika. Ovo se posebno dešava onda kada u pretrazi upotrebite suviše opšte ili visokofrekventne termine. Opcije za upravljanje rezultatima pretrage omogućavaju Vam da suzite prvobitni izbor njegovom dopunskom pretragom. U novoj pretrazi koriste se informacije sadržane u prethodnim rezultatima.

Čuvanje upita

Cuvanje pretrage

Izraz za pretraživanje koji ste uputili bazi, prikazuje se u vrhu levog okvira stranice sa rezultatima pretraživanja. Ovaj upit možete sačuvati za buduća pretraživanja koristeći servis Moj profil. Da biste sačuvali svoj upit, kliknite na strelicu Dodaj u Moj profil graphic. Za više informacija o servisu Moj profil pogledajte poglavlje MojSCIndeks.


Upravljanje rezultatima pretrage

Upravljanje rezultatima pretrage

Opcije za upravljanje rezultatima pretrage prikazane su u levom okviru stranice s rezultatima pretrage. Ovaj skup opcija omogućava Vam da unapredite svoju pretragu filtriranjem (ograničavanjem) dobijenih rezultata pretrage. Filtriranje je najpraktičniji i najefikasniji način pretrage multidisciplinarnih baza kakav je SCIndeks . U takvim bazama glavnu teškoću čine homonimi, tj. termini koji imaju isti oblik a različito značenje u različitim naučnim oblastima.

1. Postavite filtere odabirom jednog ili više kriterijuma.

Ako želite da ograničite rezultate samo na članke napisane na engleskom jeziku, odaberite opciju publikovane na engleskom.

Da biste prikazali samo članke koji su dostupni u punom tekstu (pdf), odaberite opciju dostupne u punom tekstu.

Za pretraživanje unutar liste rezultata, upišite jednu ili više reči u okvir za unos teksta koji sadrže termine. Rezultati pretrage biće ograničeni na članke koji imaju navedene termine u naslovu, sažetku i ključnim rečima.

Da biste ograničili rezultate pretrage na članke iz određene naučne oblasti, odaberite jednu ili više naučnih oblasti.

Da biste listu rezultata ograničili samo na članke objavljene u određenom časopisu, označite jedan ili više naslova časopisa.

Na kraju, da biste izdvojili radove određenog autora, označite polje za potvrdu pored njegovog imena.

Napomena

Broj u zagradama uz svaku opciju filtriranja, označava broj izdvojenih članaka koji imaju određeno svojstvo, na primer da potiču iz određene oblasti ili su objavljeni u određenom časopisu. Na listi se prikazuje najviše pet najfrekventnijih entiteta za svaki od kriterijuma (oblasti, časopisi, autori).

2. Kliknite na strelicu Ograniči na članke graphic.

Da biste ograničili rezultate pretrage morate odabrati barem jednu od dostupnih opcija. Teorijski, možete upotrebiti sve vrste ograničenja istovremeno (uključujući i dodatne ključne reči), ali s povećanjem njihovog broja povećavate verovatnoću da lista rezultata bude suviše kratka ili prazna.

Lista filtriranih rezultata je ista kao uobičajena lista rezultata. Iste su i liste rezultata koje nastaju uzastopnim filtriranjem. Ono što se menja jesu opcije za filtriranje koje se ažuriraju u skladu sa karakteristikama nove liste pronađenih članaka.