Moj Asistent

Usluga Moj Asistent dostupna je isključivo korisnicima profesionalnog paketa SCIndeksa (za detaljnije informacije o SCIndeks paketima pogledajte http://scindeks-repozitorijum.ceon.rs/Paketi.aspx).
SCIndeks Asistent je sistem za onlajn uređivanje i publikovanje časopisa. Sistemu se pristupa preko linka MojASISTENT na glavnom meniju SCIndeksa.

Moj Asistent počiva na platformi Open Journal Systems i omogućava:

 • kreiranje stranice časopisa,
 • prijavljivanje rukopisa,
 • sprovođenje i praćenje recenzentskog procesa,
 • vođenje administracije i čuvanje redakcijske dokumentacije,
 • donošenje konačnih uredničkih odluka,
 • publikovanje svezaka na posebnoj veb stranici (van SCIndeksa) itd.

SCIndeks Asistent

 

Sistem omogućava dodelu DOI oznaka (posredstvom CrossRef-a) i prevenciju plagijarizma (CrossRef Similarity Check).
U SCIndeks Asistent su integrisani i servisi i alati koje je razvio CEON u cilju obezbeđivanja kontrole kvaliteta:

 • dodelu ključnih reči na osnovu međunarodnih tezaurusa (KwASS),
 • oblikovanje referenci u skladu sa odabranim citatnim stilom (RefFormatter),
 • otkrivanje grešaka u citatima, kako u popisu referenci, tako i u samom tekstu radova (CiteMatcher),
 • servis za upozoravanje autora na nelegitimne reference u rukopisu (Mind the Trap) i
 • alat za ocenjivanje recenzenata odnosno recenzija napisanih na zahtev urednika od strane autora (Reviewing Reviewers).

Više informacija o ovim servisima i alatima možete naći na dijagramu na početnoj strani SCIndeksa.
Detaljno uputstvo za korišćenje SCIndeks Asistenta nalazi se na adresi: http://aseestant.ceon.rs/index.php/index/help.