Moj Časopis


Usluga MojČasopis dostupna je samo korisnicima koji su registrovani kao urednici časopisa indeksiranih u SCIndeksu i ostvaruje se kroz Urednički servis, kom se pristupa preko linka MojČASOPIS  na glavnom meniju SCIndeksa.

Urednički servis omogućava korisnicima da deponuju sveske časopisa u SCIndeks Repozitorijum, ažuriraju podatke o časopisu, prate evidenciju o pretplati i konsultuju se sa CEON-om u vezi sa izdavačkim standardima i dobrim praksama.

Linkovi ka pojedinim segmentima servisa nalaze se u levom okviru strane. U centralnom polju se prikazuju forme za unos informacija, a u desnom uputstva i upozorenja u vezi sa načom unosa.

Urednicki servis - CEON

Segmenti Uredničkog servisa:

Narudžbenica

Formular kojim se časopisi prijavljuju za indeksiranje u SCIndeksu. Obuhvata:

  • odabir paketa usluga (za detaljnije informacije o sadržaju paketa pogledajte: http://scindeks-repozitorijum.ceon.rs/Paketi.aspx)
  • pristup kalkulatoru koji omogućava orijentaciono utvrđivanje cene indeksiranja
  • podatke o časopisu neophodne za odluku CEON-a o prihvatanju časopisa za indeksiranje i
  • podatke neophodne za sastavljanje ugovora i izdavanje profakture.

Narudžbenica je jedini segment Uredničkog servisa koji ne zahteva prijavu.

Repozitorijum

Sadrži pregled svezaka deponovanih u Repozitorijum i omogućava deponovanje novoobjavljenih i eventualno nedostajućih svezaka. Opcija je dostupna svim indeksiranim časopisima.

Repozitorijum

Ažuriranje podataka

o časopisu

Sadrži formu u koju se unose (ili koriguju postojeći) podaci o časopisu. Uneseni podaci  postaju vidljivi na odgovarajućim stranicama SCIndeksa tek nakon overe od strane CEON-ovog administratora servisa.

o uredništvu

Sadrži formu u koju se unose (ili koriguju postojeći) podaci o urednicima, članovima uredništva i recenzentima. Opcija je dostupna samo časopisima koji se podvrgavaju kontroli kvaliteta u SCIndeksu.

Uneseni podaci  postaju vidljivi na odgovarajućim stranicama SCIndeksa tek nakon overe od strane CEON-ovog administratora servisa.

o uređivanju

Sadrži formu u koju se unose podaci o tematskoj oblasti časopisa i uređivačkoj politici, kao i ključne reči. Deo formulara koji se odnosi na uređivačku politiku unapred je popunjen predlogom teksta koji je CEON, u cilju podrške uredništvima, definisao u skladu sa važećim međunarodnim standardima i dobrom praksom u oblasti naučnog izdavaštva.

Opcija je dostupna samo onim časopisima koji se podvrgavaju kontroli kvaliteta u SCIndeksu.

Uneseni podaci  postaju vidljivi na odgovarajućim stranicama SCIndeksa tek nakon overe od strane CEON-ovog administratora servisa.

 

e-pretplata

Sadrži pregled pretplata i ugovora sa CEON-om.

Urednički info

Sadrži vesti i dokumenta od značaja za uredivanje SCIndeks časopisa.