Moj profil i Moj Format
Da biste koristili usluge Moj profil i Moj format morate biti prijavljeni kao registrovani korisnik SCIndeksa. Za više informacija o postupku registrovanja i prijavljivanja pogledajte odeljak Registracija i prijavljivanje.

Moj profil

Ova opcija Vam omogućava da trajno sačuvate sopstvene zahteve za pretragu i izbor učestalosti automatskog upozorenja o novounetim člancima koji zadovoljavaju te zahteve.

Da biste formirali svoj Moj profil ili dodali u njega nove upite, učinite sledeće:

1. Pretražite SCIndeks koristeći formu, bilo za osnovnu, bilo za naprednu pretragu. Nakon izvršene pretrage upit će se ispisati u vidu izraza u SCIndeks sintaksi u vrhu levog okvira stranice sa rezultatima.

2. Kliknite na strelicu graphic u okviru dodaj u Moj profil da sačuvate upit. Možete sačuvati onoliko upita koliko nalazite za shodno.

3. Da biste pregledali upite koje ste sačuvali, otvorite stranicu MojSCIndeks koristeći link MojSCIndeks  na glavnom meniju. Kliknite na strelicu graphic u okviru Moj profil.


4a. Ako želite da ponovite pretragu pomoću prethodno sačuvanog upita, jednostavno kliknite na njega. Pretraga će se obaviti automatski, a rezultati pretrage se otvaraju u novom prozoru.

4b. Ako želite da Vam na adresu e-pošte periodično stižu izveštaji o novounetim člancima koji odgovaraju Vašim upitima, označite jedan ili više upita, odaberite učestalost izveštavanja s padajuće liste i kliknite na strelicu graphic u gornjem desnom uglu okvira.

Sacuvana pretraga

Upiti sačuvani u okviru Mog profila ostaju upamćeni sve dok ih ne obrišete sa liste. Upiti će biti sačuvani i kada se odjavite iz SCIndeksa ili zatvorite Internet čitač i kasnije se ponovo prijavite.

Da biste obrisali jedan ili više upita sa liste označite odgovarajuća polja za potvrdu i kliknite deleteobriši.


Moj format

Ova funkcija Vam omogućava da odaberete bibliografski format (stil navođenja) za osnovni opis radova koje primate posredstvom servisa Moj profil. Preuzimanjem članaka iz SCIndeksa u formatu koji obično koristite pri citiranju olakšavate pripremu sopstvenih radova.

Izbor ili promena Mog formata obavlja se na sledeći način:

Format referenci

1. Otvorite stranicu MojSCIndeks koristeći link MojSCIndeks  u glavnom meniju. Kliknite na strelicu graphic u okviru Moj format.  

2. Odaberite željeni format iz padajuće liste.  Prilikom odabira možete se poslužiti primerima stilova navođenja podržanih u SCIndeksu. Za pregled podržanih stilova kliknite na link arrowPrimeri formata.

3. Kliknite na strelicu u gornjem desnom uglu okvira graphic da biste sačuvali svoj format, odnosno potvrdili eventualne promene formata.