MojIZBOR

MojIZBOR sadrži popis članaka odabranih u toku jedne sesije pretraživanja SCIndeksa. Da biste prikazali popis odabranih članaka kliknite na link MojIZBOR  u glavnom meniju.


Dodavanje članaka na listu MojIZBOR

Da biste dodali članak prikazan na stranici sa rezultatima pretrage na listu MojIZBOR, jednostavno označite polje za potvrdu koje se nalazi u levoj koloni, pored naslova članka. Da biste označeni članak uklonili sa liste, ponovo kliknite na polje za potvrdu.

Dodaj u Moj izbor


Da biste dodali članak na stranici sa detaljima o članku upotrebite link dodaj u Moj izbor koji se nalazi u levom okviru stranice. Broj odabranih članaka prikazan je u zagradama i automatski se ažurira nakon svake promene.

Dodaj clanak u Moj izbor

Napomena

Popis odabranih članaka čuva se samo u toku jedne sesije pretraživanja. Ukoliko se odjavite ili zatvorite Internet čitač, MojIZBOR se poništava i odabrani članci će biti uklonjeni sa liste.

Preuzimanje odabranih članaka

Lista MojIZBOR je slična listi rezultata pretraživanja. Da biste prikazali detalje o određenom članku sa liste kliknite na njegov naslov.

Da biste uklonili članak sa liste, označite polje za potvrdu pored njegovog naslova i kliknite na link ukloni izabrane.

Da biste izvezli članke sa liste MojIZBOR:

Export

1. Odaberite članak ili članke koje želite da izvezete. Da biste odabrali sve članke potvrdite opciju izaberi sve.

2. Da biste zajedno sa osnovnim podacima o članku sačuvali i sažetak potvrdite opciju uključi sažetak.

3. Izaberite između dva podržana standarda: ASCII ili RIS.

4. Kliknite na strelicu Izvezi odabrane članke graphic. Otvoriće se prozor u kome je potrebno da odaberete mesto na svom računaru gde želite da snimite izvezene podatke. Snimljena datoteka ima .txt ekstenziju.


Da biste poslali članke sa liste MojIZBOR elektronskom poštom:

E-mail

1. Odaberite članak ili članke koje želite da pošaljete. Da biste odabrali sve članke potvrdite opciju izaberi sve.

2. Da biste zajedno sa osnovnim podacima o članku sačuvali i sažetak potvrdite opciju uključi sažetak.

3. Izaberite između dva podržana standarda: ASCII ili RIS.

4. Upišite svoju adresu e-pošte u odgovarajući okvir za unos teksta. Ukoliko ste prijavljeni kao registrovani korisnik SCIndeksa, Vaša adresa će biti automatski ispisana.

5. Kliknite na strelicu pošalji odabrane e-poštom graphic.


Napomena

Zbog mogućnosti preopterećenja servera trenutno nije podržano istovremeno slanje više članaka u formi punog teksta. Umesto toga, možete slati članke pojedinačno korišćenjem linka pošalji članak e-poštom na stranici sa detaljima o članku.