Moj prostor
Da biste koristili uslugu Moj prostor neophodno je da budete prijavljeni kao registrovani korisnik SCIndeksa. Za više informacija o postupku registrovanja i prijavljivanja pogledajte odeljak Registracija i prijavljivanje.
Kao registrovani korisnik imate mogućnost da ograničite svoje pretrage na unapred definisani skup naučnih oblasti, odnosno časopisa dostupnih u SCIndeksu. Na ovaj način ćete unaprediti efikasnost i preciznost svojih pretraga, a listu rezultata osloboditi članaka iz oblasti za koje niste zainteresovani.

Definisanje sadržaja svoje lične SCIndeks baze možete obaviti u nekoliko jednostavnih koraka:

1. Prijavite se uz pomoć forme za prijavu koja je u SCIndeksu stalno dostupna u gornjem desnom uglu ekrana.

2. Kliknite na link MojSCIndeks  u glavnom meniju da biste otvorili stranicu MojSCIndeks.

3. Kliknite na strelicu u okviru Moj prostor. Pojaviće se popis naučnih disciplina zastupljenih u SCIndeksu.

4. Odaberite jednu ili više disciplina koje odgovaraju Vašim stalnim istraživačkim interesovanjima. Kliknite na strelicu arrow u gornjem desnom uglu liste naučnih oblasti da biste potvrdili svoj izbor.


Sada možete da koristite uslugu Moj Prostor:

1. Kliknite na link PRETRAGA  u glavnom meniju da biste otvorili početnu stranicu SCIndeksa.

2. Odaberite formu, odnosno vrstu pretrage koju želite (osnovnu ili naprednu) i unesite termine koje tražite u odgovarajuća polja forme.

3. Pre nego što prosledite upit potvrdite opciju ograniči pretragu na Moj prostor koja se nalazi u dnu forme. Ako Vam ova opcija nije dostupna, to znači da niste prijavljeni.