Primeri pretraga

Primeri osnovne pretrage

Primer 1:

Uslovi:
(pretraga teksta) naslova, sažetaka i ključnih reči
vaspitni stav*

Rezultat:
Lista članaka koji sadrže termin vaspitni i istovremeno sadrže bilo koji termin koji počinje niskom stav (npr. stav, stavovi, stavka, stavljanje itd.) u naslovu članka, sažetku ili ključnim rečima.

Primer 2:

Uslovi:
(pretraga teksta) naslova, sažetaka i ključnih reči
vaspitni OR stav
(pretraga imena) autora članaka
Petrovic

Rezultat:
Lista članaka koje su napisali autori čije je prezime Petrovic (ili Petrović) i koji u naslovu, sažetku ili ključnim rečima imaju barem jedan od termina vaspitni i stav. Na listi će se naći i članci koji imaju oba termina u navedenim poljima.

Primer 3:

Uslovi:
(pretraga teksta) članaka u celini
"vaspitni stav"

Rezultat:
Lista članaka koji sadrže frazu vaspitni stav bilo gde u tekstu članka.

Primer 4:

Uslovi:
(pretraga teksta) naslova citiranih referenci
učenje
(pretraga imena) autora članaka
Jovanovic Petar

Rezultat:
Lista članaka koje je napisao autor Jovanovic (or Jovanović) Petar i u kojima je citirana barem jedna publikacija koja u svom naslovu sadrži termin učenje.


Primeri napredne pretrage

Primer 1:

Uslovi:
"vaspitni stav" termini
i
Petrovic autori članaka

Rezultat:
Lista članaka koje su napisali autori čije je prezime Petrović i koji imaju tačnu frazu vaspitni stav u naslovu, sažetku ili ključnim rečima.

Primer 2:

Uslovi:
vaspitni stav termini
a ne
Petrovic autori članaka

Rezultat:
Lista članaka koji imaju termine vaspitni i stav (ne nužno kao tačnu frazu) u naslovu, sažetku ili ključnim rečima i čiji se (nijedan) autor ne preziva Petrović.

Primer 3:

Uslovi:
učenje naslovi referenci
i
Jovanovic P autori referenci

Rezultat:
Lista članaka u kojima je citirana barem jedna publikacija čiji je autor Jovanović P i istovremeno barem jedna publikacija koja u naslovu sadrži termin učenje.