Stranica sa rezultatima pretrage

Rezultati pretrage prikazuju se u vidu liste koja sadrži osnovne podatke o svakom izdvojenom članku: naslov, ime autora, naslov časopisa u kome je članak objavljen, kolaciju i godinu. Da biste prikazali detaljne informacije o određenom članku, kliknite na njegov naslov. Za više informacija o stranici koja prikazuje podatke o članku pogledajte odeljak Detalji o članku.

Ukupan broj članaka koji odgovaraju Vašem upitu prikazuje se u vrhu stranice s rezultatima pretraživanja. Na istom mestu možete videti Vašu trenutnu poziciju na listi rezultata pretraživanja. Na svakoj stranici je prikazano najviše 10 članaka. Kliknite na strelice u vrhu ili dnu liste da biste prešli na narednu stranicu graphic ili na prethodnu stranicu graphic i na taj način se kretali kroz rezultate pretrage. Ukoliko želite da prikažete prvu stranicu rezultata kliknite na ikonu graphic, a ukoliko želite da prikažete poslednju stranicu, kliknite na ikonu graphic.

 

image

 

Rezultati pretraživanja su u početku sortirani prema godini objavljivanja tako da je najsvežiji članak uvek na vrhu liste. Da biste promenili način sortiranja odaberite jednu od opcija sa padajuće liste. Članke možete sortirati prema datumu objavljivanja (počevši od najnovijeg), prema naslovu članka (abecednim redom), ili prema broju citata koje je članak primio u ostalim člancima dostupnim u SCIndeksu (opadajuće, sa najcitiranijim člankom na vrhu). Izborom jedne od dostupnih opcija automatski se menja kriterijum sortiranja.

Broj citata je za citirane članke prikazan u uglastim zagradama [] i nalazi se uz naslov članka. Broj u zagradama je link koji vodi do liste citirajućih članaka, tj. članaka u kojima je tekući članak citiran. Ukoliko rad nije bio citiran u drugim člancima dostupnim u SCIndeksu, broj u uglastim zagradama neće biti prikazan.

Korisniku je u svakom momentu dostupna informacija o tome da li u bazi postoji pun tekst članka u pdf formatu. Ako je članak dostupan u vidu punog teksta, pdf ikona graphic  biće prikazana u levoj koloni liste rezultata. Ako ova ikona nije prikazana, to znači da su za određeni članak dostupni samo osnovni opis, sažetak, ključne reči i lista citiranih publikacija.

Ako ste zainteresovani za određeni članak, možete ga staviti u MojIZBOR overom u levoj koloni liste rezultata. Broj trenutno odabranih članaka prikazuje se u gornjem i donjem levom uglu liste rezultata (u MomIZBOR-u ). Nakon obavljene pretrage, odabrane članke možete poslati e-poštom ili ih izvesti u odgovarajući format pogodan za rad sa programima za uređivanje lista referenci (reference managers). Za više informacija o ovoj usluzi pogledajte odeljak MojIZBOR.

U levom okviru stranice sa rezultatima pretrage prikazane su opcije koje omogućavaju korisniku da proširi svoj upit. Za više informacija pogledajte odeljak Upravljanje rezultatima.

Ako opcije za filtriranje rezultata smatrate nedovoljnima za uspešnu pretragu, uvek možete da doradite svoj poslednji upit klikom na link „izmeni pretragu“ u gornjem ili donjem desnom uglu stranice. Bićete preusmereni na početnu stranicu tj. formu za pretragu koja sadrži Vaš poslednji upit.