Онлајн управљање уређивањем часописа
СЦИндекс је у потпуности интегрисан са Асистентом, системом за онлине уређивање часописа који подржава укупан процес публиковања часописа,
  • од креирања странице часописа,
  • преко подношења рукописа,
  • аутоматизације процеса рецензирања и вођења администрације,
  • до њиховог лекторисања и публиковања на интернету, односно у штампаном облику.