Нивои индексирања часописа - Пакети

основнипроширенинапреднипрофесионални
Претраживост наслова и апстраката радова: СЦИндекс++++
Конверзију метаподатака у формат за преузимање од стране других сервиса: OAI PMH++++
Претрага и преузимање пуног текста радова: Репозиторијум пуног текста +++
Додела DOI броја и одржавање трајног приступа пуном тексту: CrossRef++
Нормализација референци и њихово придруживање корпусу за пребројавање цитата: CrossRef, Medline, ChemPort и MathSciNet++
Вредновање, рангирање и категоризаија часописа: Библиометријски извештај о часописима++
Сервис за онлајн уређивање МојАсистент+
* МојАсистент подржава онлајн пријаву, рецензирање и публиковање радова, доделу DOI ознаке (CrossRef), превенцију плагијаризма (iThenticate), реформатирање референци у складу са одабраним цитатним стилом (RefFormatter), доделу стандардних кључних речи (KwASS, AKwA) и проверу тачности и комплетности референци, као и њихове сагласности с цитатима у тексту (CiteMatcher).