Подршка квалитету радова
У свим радовима обрађеним у оквиру СЦИндексовог онлајн система за урђивање часописа:
  • кључне речи на енглеском језику додељују се радовима посредством наменских софтверских алата (AKwA и KwASS) који из наслова и сажетака аутоматски екстрахују термине садржане у одабраном међународном речнику/тезаурусу по избору уредника, да би их понудио ауторима на избор и усвајање;
  • обезбеђује се пуна подударност између цитата у тексту радова и цитата датих у попису њихових референци; у те сврхе користи се посебна алатка (CiteMatcher) која открива несагласности између цитата и референци и приказује их у извештају намењеном отклањању грешака;
  • референце се рашчлањују на саставне делове (аутор, наслов, итд) како би се форматирале према међународном стандарду по избору уредника и истовремено кориговале, односно надопуниле (RefFormatter).