Спречавање плагирања и дуплицирања
Сви радови објављени у часописима СЦИндекс који користе ту услугу пре објављивања се подвргавају детекцији на присуство плагијаризма посредством сервиса CrossCheck / iThenticate. На основу извештаја уредници одлучују да ли поднети чланак осумњичен за плагијаризам треба одбацити или евентуално затражити исправку од аутора.

Чланци који се проверавају рутински се придружују бази IThenticate, чиме се они штите од плагирања без ризика од детекције.