Повреда добрих обичаја

Приступ СЦИндексу, његово претраживање и преузимање информација из СЦИндекса у истраживачке сврхе неограничено је и бесплатно за све. Од корисника се очекује да притом поштују добре обичаје употребе отворених веб извора.

При коришћењу СЦИндекс чланака у академске сврхе аутори су дужни да се придржавају међународних стандарда о начину цитирања. СЦИндекс је заштиćен од плагирања посредством сервиса CrossCheck/iThenticate. Починиоци се излажу великом ризику од детекције и њених последица.