Копирање базе или њених делова

Копирање СЦИндекса или његових делова ради прештампавања или дистрибуције на неки други начин, тј. преузимање материјала из СЦИндекса ради израде база ужег опсега или измењеног облика, односно преноса садржаја СЦИндекса у институционалне презентације и репозиторијуме, као и стварање услова другима да преузму базу у било ком обиму и облику (штампаном или електронском) без сагласности носилаца ауторских права, строго је забрањено по закону.

Систематско преузимање је допуштено издавачима часописа који претплаћују СЦИндекс. Ограничено је на информације које сами обезбеђују и обавља се посебним поступком, на посебан захтев.