Tehnika - Info

Osnovno:
ISSN 0040-2176
eISSN 2560-3086
izdavač(i) Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd
veb adresa www.sits.org.rs/textview.php?file=348.html
periodičnost šest puta godišnje
početna godina 2011
glavni urednik Nebojša Bojović, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, Srbija
Kontakt:
adresa uredništva Kneza Miloša 7a/1, Beograd
osoba za kontakt Olivera Ćosović
e-adresa tehnika@sits.rs
telefon 011/3235-891
fax 011/3230-067
Status:
kategorija časopisa C2, C2
CEON WoS IF2 0,065
CEON WoS IF5 0,094
CEON IF5 0,412
referisan u SCIndeks, SAIDC-el (ISKRA,SL), SAIDC-gr (CTK,SL)
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci
OA status indeksiran u DOAJ
licenca CC BY