Vojno delo - Info

Osnovno:
ISSN 0042-8426
izdavač(i) Ministarstvo odbrane Srbije - Vojnoizdavački zavod, Beograd
veb adresa www.odbrana.mod.gov.rs/odbrana-stari/vojni_casopisi/vojno_delo.html
periodičnost tromesečno
početna godina 1949
glavni urednik Milan Tepšić
Kontakt:
adresa uredništva Braće Jugovića 19, 11002 Beograd
e-adresa vojno.delo@mod.gov.rs
telefon 011/2681-565
Status:
kategorija časopisa K52
CEON WoS IF2 0,000
CEON WoS IF5 0,003
CEON IF5 0,036
referisan u SCIndeks
CrossRef/DOI CEON posredstvom SCIndeks Asistenta