Medicinski časopis - Info

Osnovno:
ISSN 0350-1221
eISSN 2406-0380
izdavač(i) Srpsko lekarsko društvo - Okružna podružnica Kragujevac, Kragujevac
veb adresa www.medicinskicasopis.org/arhiva.php
periodičnost tromesečno
početna godina 1961
glavni urednik Dragče Radovanović
Kontakt:
adresa uredništva Zmaj Jovina 30, 34000 Kragujevac
osoba za kontakt Radiša Vojinović
e-adresa medicinskicasopis@gmail.com
telefon 034/372-169, 034/337-583
Status:
kategorija časopisa A2
CEON WoS IF2 0,024
CEON WoS IF5 0,087
CEON IF5 0,433
referisan u SCIndeks, EMBASE, SCOPUS, EBSCO
CrossRef/DOI CEON posredstvom SCIndeks Asistenta