Ekonomika preduzeća - Info

Osnovno:
ISSN 0353-443X
eISSN 2406-1239
izdavač(i) Savez ekonomista Srbije, Beograd
veb adresa www.ses.org.rs/srp/ekonomika_preduzeca.php
periodičnost tromesečno
početna godina 1988
glavni urednik Dragan Đuričin
Kontakt:
adresa uredništva Dobrinjska 11/I, 11000 Beograd
osoba za kontakt Ana Jurić
e-adresa office@ses.org.rs
telefon 011/2644-980; 011/3613-409
Status:
kategorija časopisa C3
CEON WoS IF2 0,066
CEON WoS IF5 0,049
CEON IF5 0,424
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci