Teme - Info

Osnovno:
ISSN 0353-7919
eISSN 1820-7804
izdavač(i) Univerzitet u Nišu
veb adresa teme.junis.ni.ac.rs
periodičnost tromesečno
početna godina 1990
glavni urednik Suzana Đukić
Osoba za kontakt:
adresa uredništva Univerzitetski trg 2, 18000 Niš
kontakt Mile Ž. Ranđelović
e-adresa suzana.djukic@eknfak.ni.ac.rs
telefon 018/257-095
Status:
kategorija časopisa PK52, PK52, PK52
CEON impakt faktor 5 0,093
referisan u CEEOL, EBSCO, DOAJ