Naučni časopis urgentne medicine - Halo 94 - Info

Osnovno:
ISSN 0354-2777
novi naslov Naučni časopis urgentne medicine - Halo 194 (ISSN: 2334-6477) od 2012
izdavač(i) Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć, Beograd
periodičnost tri puta godišnje
početna godina 1992
glavni urednik Slađana Anđelić
Kontakt:
osoba za kontakt Nenad Ivančević
e-adresa hitnapomocbgd@eunet.rs
telefon 011/3615-007
fax 011/3613-489
Status:
CEON IF5 0,000