Novi zvuk - internacionalni časopis za muziku - Info

Osnovno:
ISSN 0354-4362
novi naslov New Sound - International Journal of Music (ISSN: 0354-818X) od 2009
izdavač(i) Savez organizacija kompozitora Jugoslavije - Muzički informativni centar, Beograd
veb adresa www.newsound.org.rs/
periodičnost polugodišnje
početna godina 1993
glavni urednik Mirjana Veselinović-Hofman
Kontakt:
e-adresa sokojmic@EUnet.rs
telefon 011/3245-192
CEON WoS IF2 n.a.
CEON WoS IF5 n.a.
CEON IF5 n.a.