Opšta medicina - Info

Osnovno:
ISSN 0354-7132
eISSN 2217-3994
izdavač(i) Srpsko lekarsko društvo - Sekcija opšte medicine, Beograd
veb adresa www.opstamedicina.org
periodičnost polugodišnje
početna godina 1995
glavni urednik Suzana Stanković, Dom zdravlja ‘’Pirot’’, Pirot, Srbija
Kontakt:
adresa uredništva Džordža Vašingtona 19, 11000 Beograd
osoba za kontakt Slavoljub Živanović
e-adresa ompm@bvcom.net
telefon 011/3234-450, 3234-261
Status:
kategorija časopisa K52
CEON WoS IF2 0,000
CEON WoS IF5 0,000
CEON IF5 0,059
referisan u SCIndeks
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci
OA status indeksiran u DOAJ
licenca CC BY-SA