Nauka, bezbednost, policija - Info

Osnovno:
ISSN 0354-8872
izdavač(i) Kriminalističko-policijska akademija, Beograd
veb adresa www.kpa.edu.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=79:nbp&catid=40:nbp&Itemid=137
periodičnost tri puta godišnje
početna godina 1996
glavni urednik Boban Milojković
Osoba za kontakt:
adresa uredništva Cara Dušana 196, 11080 Zemun
kontakt Marija Blagojević
e-adresa casopis@kpa.edu.rs
telefon 011/3107170
Status:
kategorija časopisa K24, K51
CEON impakt faktor 5 0,274
referisan u SCIndeks
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci