Acta agriculturae Serbica - Info

Osnovno:
ISSN 0354-9542
eISSN 2560-3140
izdavač(i) Agronomski fakultet, Čačak
veb adresa www.afc.kg.ac.rs/index.php/sr/fakultet/izdavacka-delatnost/94-acta-agriculturae-serbica
periodičnost polugodišnje
početna godina 1996
glavni urednik Dragutin A. Đukić
Osoba za kontakt:
adresa uredništva Cara Dušana 34, 32000 Čačak
kontakt Leka Mandić
e-adresa konferencija.af@kg.ac.rs
telefon 032/303-400
Status:
kategorija časopisa PK52, PK52
CEON impakt faktor 5 0,333
referisan u SCIndeks, CAB International Abstracts Database
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci
OA status indeksiran u DOAJ
licenca CC BY