Hemijska industrija - Info

Osnovno:
ISSN 0367-598X
eISSN 2217-7426
izdavač(i) Savez hemijskih inženjera
veb adresa www.ache.org.rs/index_sr.html
periodičnost šest puta godišnje
početna godina 1947
glavni urednik Branko Bugarski
Osoba za kontakt:
adresa uredništva Kneza Miloša 9/I, 11000 Beograd
kontakt Tatijana Duduković
e-adresa HI@ache.org.rs
telefon 011/3240-018, 3370-742
Status:
kategorija časopisa K23, K23
JCR impakt faktor 0,459
CEON impakt faktor 5 0,000
referisan u WoS, DOAJ
CrossRef/DOI doiSerbia
OA status indeksiran u DOAJ