Bankarstvo - Info

Osnovno:
ISSN 1451-4354
prethodni naslov Jugoslovensko bankarstvo (ISSN: 0350-4077) do 2002
eISSN 2466-5495
izdavač(i) Udruženje banaka Srbije
veb adresa www.ubs-asb.com/Default.aspx?tabid=88
periodičnost tromesečno
početna godina 2003
glavni urednik Veroljub Dugalić, Udruženja banaka Srbije, Beograd
Osoba za kontakt:
kontakt Zlata Lukić
e-adresa bankarstvo@ubs-asb.com
telefon 011/30-20-771
fax 011/33-70-179
Status:
kategorija časopisa K52
CEON impakt faktor 5 0,057
referisan u SCIndeks, EBSCO
CrossRef/DOI CEON posredstvom SCIndeks Asistenta
OA status indeksiran u DOAJ
licenca CC BY-SA