Zbornik radova Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo - Info

Osnovno:
ISSN 1452-0133
eISSN 2334-7074
izdavač(i) Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad
veb adresa scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=1452-0133
periodičnost polugodišnje
početna godina 1983
glavni urednik Prof. dr Branko Ristanović, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Trg Dositeja Obradovića 3, 21000 Novi Sad, Srbija
Kontakt:
adresa uredništva Trg Dositeja Obradovića 3, 21000 Novi Sad
osoba za kontakt Doc. dr Bojan Đerčan
e-adresa zbornik@dgt.uns.ac.rs
telefon +381 21 485 2838
Status:
kategorija časopisa K53
CEON WoS IF2 0,000
CEON WoS IF5 0,019
CEON IF5 0,094
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci
OA status indeksiran u DOAJ