Ekonomski signali: poslovni magazin - Info

Osnovno:
ISSN 1452-4457
eISSN 2560-3302
izdavač(i) Viša ekonomska škola Peć, Leposavić
veb adresa scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=1452-4457
periodičnost polugodišnje
početna godina 2006
glavni urednik Boris Siljković, Visoka ekonomska škola strukovnih studija Peć u Leposaviću
Kontakt:
osoba za kontakt Dr Nikola Pavlović
e-adresa ekonomski.signali@gmail.com
telefon +381659497552
Status:
kategorija časopisa K52
CEON WoS IF2 0,000
CEON WoS IF5 0,014
CEON IF5 0,181
referisan u SCIndeks
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci
OA status indeksiran u DOAJ
licenca CC BY-NC