Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo - Info

Osnovno:
ISSN 2217-401X
izdavač(i) Centar za ekonomska i finansijska istraživanja, Beograd
veb adresa www.cefi.edu.rs
periodičnost tri puta godišnje
početna godina 2010
glavni urednik Ivan Milojević
Osoba za kontakt:
adresa uredništva Lomina 2
kontakt Ivan Milojević
e-adresa drimilojevic@gmail.com
Status:
kategorija časopisa K51
CEON WoS IF2 0,000
CEON WoS IF5 0,000
CEON IF5 0,253
CrossRef/DOI CEON posredstvom SCIndeks Asistenta