Čitalište - Info

Osnovno:
ISSN 2217-5555
eISSN 2217-5563
izdavač(i) Gradska biblioteka, Pančevo
veb adresa www.citaliste.rs
periodičnost polugodišnje
početna godina 2011
glavni urednik Gordana Stokić-Simončić
Kontakt:
adresa uredništva Gradska biblioteka Pančevo, Nemanjina 1, 26000 Pančevo, Srbija
osoba za kontakt Goran Trailović
e-adresa gordana.stokic.simoncic@gmail.com, goran@biblioteka-pancevo.org.rs
telefon 013/2513-755; 013/314-455; 013/314-655; +381 62 270 562
fax 013/2514-755
Status:
kategorija časopisa K52
CEON WoS IF2 0,000
CEON WoS IF5 0,000
CEON IF5 0,030
CrossRef/DOI izdavač na bazi članarine
OA status indeksiran u DOAJ
licenca CC BY-NC-ND