Istraživanja u pedagogiji - Info

Osnovno:
ISSN 2217-7337
eISSN 2406-2006
izdavač(i) Srpska akademija obrazovanja i Visoka škola strukovnih studija za vaspitače Mihailo Palov
veb adresa www.research.rs
periodičnost polugodišnje
početna godina 2011
glavni urednik Grozdanka Gojkov, akademik
Osoba za kontakt:
kontakt dr Predrag Prtljaga
e-adresa jpivan@hemo.net
telefon 065/33-06-395
Status:
kategorija časopisa PK53
CEON impakt faktor 5 0,000
CrossRef/DOI CrossRef