Metallurgical and Materials Engineering - Info

Osnovno:
ISSN 2217-8961
prethodni naslov Metalurgija (ISSN: 0354-6306) do 2011
izdavač(i) Savez inženjera metalurgije Srbije
veb adresa metall-mater-eng.com/index.php/home/index
periodičnost tromesečno
početna godina 2012
glavni urednik Milan T. Jovanović
Osoba za kontakt:
adresa uredništva Kneza Miloša 9, 11000 Beograd
kontakt Marija Korać
e-adresa info@metalurgija.org.rs
telefon 011/32-41-613, 33-70-488
Status:
kategorija časopisa PK52
CEON impakt faktor 5 0,736
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci
OA status indeksiran u DOAJ