International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education / IJCRSEE - Info

Osnovno:
ISSN 2334-847X
eISSN 2334-8496
izdavač(i) Udruženje za razvoj nauke, inženjerstva i obrazovanja, Vranje i Visoka škola za vaspitače strukovnih studija, Aleksinac
veb adresa www.ijcrsee.com
periodičnost tri puta godišnje
početna godina 2013
glavni urednik Dr Lazar Stošić ORCID, Institut za menadžment i znanje, spoljni saradnik za Srbiju, Skoplje, Makedonija
Kontakt:
osoba za kontakt Dr Lazar Stošić
e-adresa editor@ijcrsee.com
telefon +381 63 7004281
Status:
kategorija časopisa K24, K52
CEON WoS IF2 0,163
CEON WoS IF5 0,111
CEON IF5 0,562
referisan u SCIndeks, Scopus, ProQuest, EBSCO, ERIH PLUS, CEEOL
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci