Mining and Metallurgy Engineering Bor - Info

Osnovno:
ISSN 2334-8836
prethodni naslov Rudarski radovi, Bor (ISSN: 1451-0162) do 2012
izdavač(i) Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor
veb adresa www.irmbor.co.rs/index.php/izdavastvo/casopis-mining-and-metallurgy-engineering-bor
periodičnost tromesečno
početna godina 2013
glavni urednik Milenko Ljubojev
Kontakt:
adresa uredništva Zeleni bulevar 35, 19210 Bor
e-adresa milenko.ljubojev@irmbor.co.rs
telefon 030/454-110
Status:
kategorija časopisa K52, K53
CEON WoS IF2 0,025
CEON WoS IF5 0,033
CEON IF5 0,162
referisan u SCIndeks
CrossRef/DOI CEON posredstvom SCIndeks Asistenta