Godišnjak Pedagoškog fakulteta u Vranju - Info

Osnovno:
ISSN 2466-3905
prethodni naslov Godišnjak Učiteljskog fakulteta u Vranju (ISSN: 1820-3396) do 2015
izdavač(i) Univerzitet u Nišu - Učiteljski fakultet, Vranje
veb adresa www.pfvr.ni.ac.rs/publikacije.php?oblast=262
periodičnost polugodišnje
početna godina 2016
glavni urednik Ivana Tasić-Mitić, Univerzitet u Nišu - Pedagoški fakultet u Vranju
Kontakt:
osoba za kontakt Ivana Tasić-Mitić
e-adresa godisnjakvranje@gmail.com
telefon 017/422-962
fax 017/421-633
Status:
CEON WoS IF2 0,000
CEON WoS IF5 0,000
CEON IF5 0,071
referisan u SCIndeks