Scripta Medica - Info

Osnovno:
ISSN 2490-3329
eISSN 2303-7954
izdavač(i) Društvo doktora medicine Republike Srpske, Banja Luka i Univerzitet u Banjoj Luci - Medicinski fakultet, Banja Luka
veb adresa www.scriptamedica.com/
početna godina 1966
glavni urednik Prof. dr Miloš P. Stojiljković
Kontakt:
osoba za kontakt Prof. dr Miloš P. Stojiljković
e-adresa milos.stojiljkovic@med.unibl.org
Status:
kategorija časopisa K54
JCR/WoS IF2 0,000
JCR/WoS IF5 0,000
CEON WoS IF2 0,000
CEON WoS IF5 0,000
CEON IF5 0,000