Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene & humanističke nauke - Info

Osnovno:
ISSN 2619-998X
izdavač(i) Državni univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar
veb adresa np.ac.rs/yu/publications/menu-seriesb
početna godina 2018
glavni urednik Prof. dr Milica Vujičić
Kontakt:
osoba za kontakt Doc. dr Ernad Kahrović
e-adresa ekahrovic@np.ac.rs
Status:
kategorija časopisa K54, K54, K54