Kultura

Osnovno:
ISSN 0023-5164
izdavač(i) Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd
veb adresa www.zaprokul.org.rs
periodičnost tromesečno
početna godina 1968
glavni urednik Aleksandar Prnjat
Kontakt:
adresa uredništva Rige od Fere 4, 11000 Beograd
kontakt Peđa Pivljanin
e-adresa kultura@zaprokul.org.rs
telefon 011/2187-637
Status:
kategorija časopisa PK51, PK51, PK52, PK52
BIČ impakt faktor 5 0,033
referisan u SCIndeks
Obezbeđivanje kvaliteta:
prijava radova onlajn SCIndeks Asistent
praćenje recenziranja SCIndeks Asistent
prethodno publikovanje SCIndeks Asistent
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci
zaštita od plagijarizma CrossCheck/iThenticate posredstvom SCIndeks Asistenta, proverom prihvaćenih radova
legitimnost citiranja CiteMatcher posredstvom SCIndeks Asistenta
ključne reči zasnovane na tezaurusu AKwA/KwASS posredstvom SCIndeks Asistenta