Strani pravni život - Info

Osnovno:
ISSN 0039-2138
izdavač(i) Institut za uporedno pravo, Beograd
veb adresa www.stranipravnizivot.rs
periodičnost tromesečno
početna godina 1956
glavni urednik Nataša Mrvić Petrović
Kontakt:
adresa uredništva Terazije 41, 11000 Beograd
osoba za kontakt Nataša Mrvić Petrović
e-adresa redakcijaspz@gmail.com
telefon 011/3233-213
Status:
kategorija časopisa K51
CEON WoS IF2 0,000
CEON WoS IF5 0,010
CEON IF5 0,063