Strani pravni život - Info

Osnovno:
ISSN 0039-2138
eISSN 2620-1127
izdavač(i) Institut za uporedno pravo, Beograd
veb adresa www.stranipravnizivot.rs
periodičnost tromesečno
početna godina 1956
glavni urednik Katarina Jovičić, Institut za uporedno pravo, Beograd
Kontakt:
adresa uredništva Terazije 41, 11000 Beograd
osoba za kontakt Katarina Jovičić
e-adresa redakcijaspz@gmail.com
telefon 011/3233-213
Status:
kategorija časopisa C1
CEON WoS IF2 0,024
CEON WoS IF5 0,018
CEON IF5 0,134
referisan u SCIndeks, CEEOL, ERIHplus, HeinOnline Law Journal Library, Sherpa Romeo
CrossRef/DOI CEON posredstvom SCIndeks Asistenta
OA status indeksiran u DOAJ
licenca CC BY