Vojnotehnički glasnik

Основно:
ISSN 0042-8469
еИССН 2217-4753
издавач(и) Ministarstvo odbrane Republike Srbije: Univerzitet odbrane u Beogradu i Medija centar "Odbrana"
веб адреса www.vtg.mod.gov.rs
периодичност тромесечно
почетна година 1953
главни уредник Небојша Гаћеша
Контакт:
адреса уредништва Braće Jugovića 19, Dom Vojske Srbije, Beograd
контакт Nebojša Gaćeša
е-адреса nebojsa.gacesa@mod.gov.rs
телефон 011/3349-497, 064/8080-118
Статус:
категорија часописа PK52, PK52
БИЧ импакт фактор 5 0,084
реферисан у SCIndeks, DOAJ, ROAD, EBSCO, Russian Science Citation Index (РИНЦ), ResearchGate, Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB, CyberLeninka, ERIH PLUS
Обезбеђивање квалитета:
пријава радова онлајн СЦИндекс Асистент
праћење рецензирања SCIndeks Asistent
претходно публиковање СЦИндекс Асистент
CrossRef/DOI Центар за евалуацију у образовању и науци
заштита од плагијаризма CrossCheck/iThenticate посредством СЦИндекс Асистента, провером свих поднетих радова
легитимност цитирања CiteMatcher посредством СЦИндекс Асистента
кључне речи засноване на тезаурусу AKwA/KwASS посредством СЦИндекс Асистента