Sociološki pregled - Инфо

Основно:
ISSN 0085-6320
еИССН 2560-4880
издавач(и) Srpsko sociološko društvo
веб адреса www.socioloskipregled.org.rs
периодичност тромесечно
почетна година 1961
главни уредник Uroš Šuvaković
Особа за контакт:
адреса уредништва Kraljice Natalije 45/V, 11000 Beograd
контакт Uroš Šuvaković
е-адреса socioloskipregled@rcub.bg.ac.rs
телефон 011/2637-834
Статус:
категорија часописа PK52
ЦЕОН импакт фактор 5 0,155
реферисан у SCIndeks, CEEOL, ERIH PLUS
OA статус индексиран у DOAJ