Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici - Info

Osnovno:
ISSN 0350-2120
izdavač(i) Univerzitet u Novom Sadu - Ekonomski fakultet, Subotica
veb adresa www.ef.uns.ac.rs/anali/index.htm
periodičnost polugodišnje
početna godina 1965
glavni urednik Aleksandar Grubor
Osoba za kontakt:
adresa uredništva Segedinski put 9-11, 24000 Subotica
e-adresa agrubor@ef.uns.ac.rs, anali@ef.uns.ac.rs
telefon 024/628-024
Status:
kategorija časopisa K52
CEON WoS IF2 0,021
CEON WoS IF5 0,015
CEON IF5 0,071