Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu - Info

Osnovno:
ISSN 0350-8501
eISSN 2560-3116
izdavač(i) Pravni fakultet, Niš
veb adresa www.prafak.ni.ac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=2069&Itemid=1621&lang=cir
periodičnost tri puta godišnje
početna godina 1962
glavni urednik Irena Pejić
Kontakt:
adresa uredništva Trg Kralja Aleksandra 11, 18000 Niš
kontakt Miloš Prica
e-adresa zbornik@prafak.ni.ac.rs
telefon 018/500-221
Status:
kategorija časopisa PK52
BIČ impakt faktor 5 0,023
referisan u HeinOnline, EBSCO, SCIndeks
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci