Praxis medica

Osnovno:
ISSN 0350-8773
izdavač Medicinski fakultet Priština, Društvo lekara Kosova i Metohije Srpskog lekarskog društva
veb adresa www.med.pr.ac.rs/praxis-medica/index.html
periodičnost tromesečno
početna godina 1972
urednik Radoslav Katanić
Kontakt:
kontakt Boban Biševac
e-adresa praxismedica@med.pr.ac.rs
telefon 028/498-298
Status:
kategorija časopisa PK53
BIČ impakt faktor 5 0,006
Obezbeđivanje kvaliteta:
prijava radova onlajn SCIndeks Asistent
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci