Praxis medica

Osnovno:
ISSN 0350-8773
eISSN 2560-3310
izdavač(i) Medicinski fakultet Priština, Društvo lekara Kosova i Metohije Srpskog lekarskog društva
veb adresa www.med.pr.ac.rs/praxis-medica/index.html
periodičnost tromesečno
početna godina 1972
glavni urednik Radoslav Katanić
Kontakt:
adresa uredništva Zdravstveni centar, 38220 Kosovska Mitrovica
kontakt Boban Biševac
e-adresa praxismedica@med.pr.ac.rs
telefon 028/498-298
Status:
kategorija časopisa PK52
BIČ impakt faktor 5 0,025
referisan u SCIndeks
Obezbeđivanje kvaliteta:
prijava radova onlajn SCIndeks Asistent
praćenje recenziranja SCIndeks Asistent
prethodno publikovanje SCIndeks Asistent
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci
zaštita od plagijarizma CrossCheck/iThenticate posredstvom SCIndeks Asistenta, proverom svih podnetih radova
legitimnost citiranja CiteMatcher posredstvom SCIndeks Asistenta
ključne reči zasnovane na tezaurusu AKwA/KwASS posredstvom SCIndeks Asistenta