Engrami

Osnovno:
ISSN 0351-2665
izdavač Klinika za psihijatriju Kliničkog centra Srbije i Udruženje psihijatara Srbije
veb adresa engrami.rs
periodičnost tromesečno
početna godina 1979
urednik Srđan D. Milovanović
Kontakt:
adresa uredništva Pasterova 2, 11000 Beograd
kontakt Srđan D. Milovanović
e-adresa klinikazapsihijatrijukcs@gmail.com
telefon 011/2657-955
Status:
kategorija časopisa PK52, PK52
BIČ impakt faktor 5 0,261
Obezbeđivanje kvaliteta:
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci