Engrami - Info

Osnovno:
ISSN 0351-2665
izdavač(i) Klinički centar Srbije - Klinika za psihijatriju, Beograd i Udruženje psihijatara Srbije, Beograd
veb adresa engrami.rs
periodičnost polugodišnje
početna godina 1979
glavni urednik Srdjan Milovanovic, Prof. Dr.
Kontakt:
adresa uredništva Pasterova 2, 11000 Beograd
osoba za kontakt Srđan D. Milovanović
e-adresa klinikazapsihijatrijukcs@gmail.com
telefon 011/2657-955
Status:
kategorija časopisa K52, K52
CEON WoS IF2 0,000
CEON WoS IF5 0,026
CEON IF5 0,128
referisan u SCIndeks
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci