Engrami - časopis za kliničku psihijatriju, psihologiju i granične discipline

Osnovno:
ISSN 0351-2665
izdavač Klinika za psihijatriju Kliničkog centra Srbije i Udruženje psihijatara Srbije
veb adresa www.psihijatrijakcs.org/klinika_psihijatrija/engrami.php
periodičnost tromesečno
početna godina 1979
urednik Srđan D. Milovanović
Kontakt:
adresa uredništva Klinika za psihijatriju KCS, Pasterova 2, 11000 Beograd
e-adresa klinikazapsihijatrijukcs@gmail.com
telefon 011/2657-955
Status:
kategorija časopisa PK52, PK52
BIČ impakt faktor 5 0,285