Pravo - teorija i praksa - Info

Osnovno:
ISSN 0352-3713
izdavač(i) Univerzitet Privredna akademija - Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Novi Sad
veb adresa www.pravni-fakultet.info/o-nama/naucni-i-strucni-rad/casopis-pravo-teorija-i-praksa.html
periodičnost tromesečno
početna godina 1984
glavni urednik Jelena Matijašević Obradović, Prof. dr
Kontakt:
osoba za kontakt Nenad Stefanović
e-adresa nenad@pravni-fakultet.info
telefon 021/400-484/lok. 109
Status:
kategorija časopisa K51
CEON WoS IF2 0,000
CEON WoS IF5 0,008
CEON IF5 0,066
referisan u SCIndeks
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci