Materia medica - Info

Osnovno:
ISSN 0352-7786
eISSN 1452-2640
izdavač(i) Kliničko-bolnički centar Zemun
veb adresa kbczemun.bg.ac.rs/index.php/sr-rs/component/content/article?id=237
periodičnost tri puta godišnje
početna godina 1985
glavni urednik Sanja Milenković
Osoba za kontakt:
adresa uredništva Vukova 9, 11080 Zemun
kontakt Sanja Milenković
e-adresa kbczpatologija@open.telekom.rs
telefon 011/37-72-662
Status:
kategorija časopisa nema
CEON impakt faktor 5 0,033
referisan u SCIndeks
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci