Materia medica

Osnovno:
ISSN 0352-7786
eISSN 1452-2640
izdavač(i) Kliničko-bolnički centar Zemun
veb adresa kbczemun.bg.ac.rs/index.php/sr-rs/component/content/article?id=237
periodičnost tri puta godišnje
početna godina 1985
glavni urednik Sanja Milenković
Kontakt:
adresa uredništva Vukova 9, 11080 Zemun
kontakt Sanja Milenković
e-adresa kbczpatologija@open.telekom.rs
telefon 011/37-72-662
Status:
kategorija časopisa PK52
BIČ impakt faktor 5 0,029
referisan u SCIndeks
Obezbeđivanje kvaliteta:
prijava radova onlajn SCIndeks Asistent
praćenje recenziranja SCIndeks Asistent
prethodno publikovanje SCIndeks Asistent
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci
zaštita od plagijarizma CrossCheck/iThenticate posredstvom SCIndeks Asistenta, proverom svih podnetih radova
legitimnost citiranja CiteMatcher posredstvom SCIndeks Asistenta
ključne reči zasnovane na tezaurusu AKwA/KwASS posredstvom SCIndeks Asistenta